Sofie Petersson

Sofie Petersson

Sjukgymnast på idrottskliniken Växjö

Epost:
sofie@idrottskliniken.com

Lena Ravelli

Lena Ravelli

Sjukgymnast på idrottskliniken Växjö

Epost:
lena.r@idrottskliniken.com Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson

Idrottspsykologisk rådgivare

Telefon:
070 - 549 17 23
Epost:
dreamofgoal@hotmail.com

Medicinsk service RIG Växjö

Sjukgymnaster Arbetsplats
Lena Ravelli Idrottskliniken
Sofie Petersson Idrottskiniken

Vi finns på plats under träning:

Onsdagar 15.00-16.00:
Sofie och Lena (gemensamma träningen på Vallen)

Om Du får besvär:

– Prata med Din RIG tränare. (Att ge första signalen är Ditt ansvar!)
Om tränaren bedömer att Du bör träffa sjukgymnast görs följande:

Alt. 1 Tränare ringer/sms sjukgymnast för en tid omgående.
Alt. 2 Avvakta till onsdag (bedömning på plats)

När Du träffar sjukgymnast gör hon/han en bedömning, lägger upp rehabträning i samråd med Din FIG-tränare.

Du får eventuellt tider för återbesök till sjukgymnast. (Plats: Idrottskliniken alt Värendsvallen) Sjukgymnasten stämmer av med Dig och Din RIG-tränare tills Du är tillbaka i full träning.

Om rehabiliteringen inte går som planerat.
Behov av ytterligare utredning/bedömning?

Alt 1. Utnyttja Idrottsmedicinsk försäkring för Dig som har den. Sjukgymnast/tränare på RIG initierar försäkring.

Alt 2. Kontakt med läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast VC/privat Prata med Din RIG-tränare och/eller sjukgymnast.

Efter ”extern” bedömning görs en återkoppling med RIG-tränare och sjukgymnast för planering av fortsatt träning, rehab och eventuella ytterligare åtgärder som finns behov av tills Du är tillbaka i full träning.